0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Gian van Veen
۲
۴
Graham Hall
Finished
۱۳:۰۰
Scott Williams
۲
۴
Arjan Konterman
Finished
۱۳:۱۵
Danny van Trijp
۴
۳
Owen Roelofs
Finished
۱۳:۳۵
Graham Hall
۴
۲
Scott Williams
Finished
۱۳:۵۰
Owen Roelofs
۴
۳
Gian van Veen
Finished
۱۴:۱۰
Arjan Konterman
۴
۱
Danny van Trijp
Finished
۱۴:۴۰
Graham Hall
۴
۱
Owen Roelofs
Finished
۱۴:۴۵
Scott Williams
۴
۲
Danny van Trijp
Finished
۱۵:۱۰
Gian van Veen
۳
۴
Arjan Konterman
Finished
۱۵:۲۵
Owen Roelofs
۴
۲
Scott Williams
Finished
۱۵:۳۵
Arjan Konterman
۰
۴
Graham Hall
Finished
۱۵:۵۵
Danny van Trijp
۴
۰
Gian van Veen
Finished
۱۶:۱۰
Arjan Konterman
۰
۴
Owen Roelofs
Finished
۱۶:۳۰
Gian van Veen
۴
۳
Scott Williams
Finished
۱۶:۴۵
Graham Hall
۴
۱
Danny van Trijp
Finished
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید